Γιατί με εμάς;

Γιατί με εμάς

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ευρωπαϊκή Πρόοδος σε συνεργασία με τον Όμιλο Creta Media Group, δημιουργούν τις προϋποθέσεις στον εκπαιδευόμενο, να γνωρίσει μέσα από την συνεχή παρουσία του σε πραγματικές συνθήκες, στα studio και τους χώρους εργασίας του Ομίλου Creta Media Group, τον κόσμο των Media. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου στις μέρες μας είναι απαιτητικό και το άτομο που επιθυμεί να εργαστεί ως δημοσιογράφος πρέπει να έχει ένα εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Ολοκληρωμένη γνώση

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης Creta. Είναι το μοναδικό εργαστήρι δημοσιογραφίας, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι υλοποιούν τα εργαστηριακά τους μαθήματα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων κάνοντας χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του δημοσιογράφου και οι απόφοιτοι της σχολής θα είναι σε θέση να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και προσόντα για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Επαφή με την αγορά εργασίας

Κατά την διάρκεια των σπουδών, θα διαμορφώσουν το δικό τους portfolio, το οποίο θα τους βοηθήσει στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας στον συγκεκριμένο χώρο. Μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν αποκτήσει ένα εύρος επαφών με εκπροσώπους των ΜΜΕ, που θα τους βοηθήσει αργότερα στην ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας. Θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα μεγαλύτερα μέσα της πόλης.
Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει μαθήματα όπως επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις, marketing, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ορθοφωνία, βασικοί κανόνες παρουσίασης κτλ από τους ειδικούς του κάθε αντικειμένου.

«Μαθαίνω μέσα από την πράξη»

Ο εκπαιδευόμενος θα κάνει πραγματικά ρεπορτάζ από τον Α’ κύκλο σπουδών. Θα εκπαιδευτεί από τους καλύτερους, εν ενεργεία δημοσιογράφους με πολύχρονη και πολυεπίπεδη εμπειρία. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος μαθαίνει όταν συμμετέχει, αυτό αποδεικνύεται από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται.
Οι εκπαιδευόμενοι θα φτιάξουν το δικό τους ειδησεογραφικό portal, θα παράγουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ και θα φιλοξενούνται σε εκπομπές της τηλεόρασης Creta.