Γιάννης Φραγκούλης

(Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικός υπεύθυνος του μαθήματος Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη)

Ο Γιάννης Φραγκούλης είναι Πολιτικός Επιστήμονας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΒΑ), με μεταπτυχιακές σπουδές στο UCL Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (MA – “Distinction”). Με υποτροφία από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-2003 εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Πολιτική Επιστήμη το Μάρτιο του 2012.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση, έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου της Κω.